Topkapio rūmai

1453 metais, kai Osmanų sultonas Mechmetas II užkariavo Konstantinopolį (vėliau pavadintą Stambulu), miestas buvo apgriuvęs ir praradęs daug gyventojų, todėl kol miestas nebuvo vėl apgyvendintas ir atstatytas, valdžiai netiko įsikurti…