Lietuvos sentikiai

1. Vilniaus Švč. Dievo Motinos Užtarėjos cerkvė ir sentikių kapinės. Vilniaus sentikių cerkvės pagrindinis pastatas buvo pastatytas 1882-1886 m. Pradžioje čia veikė miesto prieglauda. 1906 m. prie vakarinės cerkvės pusės…