Šventosios takas

Pėsčiųjų maršrutas „ŠVENTOSIOS TAKAS" prasi­deda nuo Anykščių miesto tilto. „Šventosios tako" ilgis - 5.3 km. Ta­kas kas 50 metrų pažymėtas mediniais kuoleliais, žyminčiais pėsčiųjų trasą ir rodančiais išėjimus i kelią.…

Biliūno kelias

Maršrutas: Dvarvietė – Jono Biliūno tėviškė – Arklio muziejus – Žirgo takas – Andrioniškis – Anykščiai. Maršruto ilgis: apie 18 km.Kelionę siūlome pradėti nuo buvusios dvarvietės, kur stovi senieji dvaro…