Lietuvos Respublikos piliečiai turistiniais tikslais į Slovėniją gali vykti be vizų.