Lietuva: Naktinis pėsčiųjų žygis " Pergalių ir kovų keliais "

Rugsėjo 29 - 30 dienomis įvyko antrą kartą organizuotas naktinis pėsčiųjų žygis " Pergalių ir kovų keliais " maršrutu Baisogala - Radviliškis . Žygis skirtas 1919 metais prie Radviliškio Lietuvos karių savanorių pasiektai pergalei prieš Bermonto kariuomenės likučius bei 1949 metais Balandiškių ir Mėnaičių kaimuose vykusiam Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio suvažiavimui atminti .
Nepabūgę naktinio žygio sunkumų , į renginį užsiregistravo apie 1000 dalyvių . Deja , kokie 10 % dalyvių finišo nepasiekė . Gal neapskaičiavo savo jėgų , gal kojas nutrynė netinkama avalynė ... Tamsiuoju paros metu reikėjo pakartoti 1919 metų Lietuvos karių savanorių operacijos metu įveiktą 50 km distanciją .
Registracijos metu aikštėje prie Baisogalos Kultūros namų vyko saviveiklininkų koncertas , savotiška mugė , kurioje įsigijau suvenyrų namiškiams , ženkliukus su Radviliškio ir Baisogalos herbais . ( Turiu tokią silpnybę , kur bekeliaudamas įsigyti tų miestų ir miestelių herbus atvaizduojančius ženklelius . )
Apžiūrėjęs Švč . Trejybės bažnyčią ir Laisvės paminklą , patraukiau į Baisogalos dvaro parką . O ten , besidairydamas į persirengusius įvairių istorinių laikotarpių karius , jų karinę techniką , amuniciją ,netikėtai buvau pakviestas vieno iš organizatorių , Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės Tarptautinio bendradarbiavimo vyresniojo specialisto viršilos Alvydo Tamošiūno , įsijungti į akredituotų spaudos ir televizijos atstovų būrį . Nes , pasak Alvydo , jei nori gerų fotokadrų , po 10 minučių prasidės teatralizuotas vaidinimas , beje skirtas tik žiniasklaidai , apie tai kaip buvo NKVD-istų išvežami Lietuvos gyventojai į Sibirą , kaip improvizuotoje pasaloje prie malūno juos išvadavo Lietuvos savanoriai . Veiksmas vyko kelyje , juosiančiame dvaro parką ir prie vėjo malūno . Taigi " paparaciams " teko keletą kartų bėgte aplenkti sunkvežimį , bevežantį tremtinius ... Man tai buvo neblogas apšilimas prieš žygį ... Po to veiksmas persikėlė į aikštę priešais dvaro rūmus . Čia susirinkus visiems žygeiviams , prasidėjo improvizuota Lietuvos savanorių kova prieš bermontininkus .
Žygeiviai iš Baisogalos startavo 19 val. Buvome palydėti 3 patrankos šūviais , kuriuos paleido 1863 metų "sukilėliai " - už Tėvynę , žuvusiuosius ir žygeivius .
Kelyje teko sutikti žygeivių ir iš Čekijos , Turkijos , JAV , Slovakijos , vieną kariškį fotografą iš Šveicarijos , keletas bendražygių vedėsi savo keturkojus draugus , viena šeima vežimėlyje vežėsi 9 mėnesių vaikutį ...
Trasoje stabdė karo istorijos teatralizuotų renginių klubo " Grenadierius" nariai , apsirengę to laikotarpio uniformomis , apsiginklavę to laikmečio ginklais , karine transporto technika . Sutikome NKVD karius , Lietuvos savanorius , bermontininkus , netikėtai tamsiame miško kelyje šūvių salvėmis sustabdė ir pareikalavo "ausweisų " Vermachto kariai ...Viename iš kontrolinių punktų pasivaišinome šiupinine , pailsėjome .
Žygis labai puikiai organizuotas . Visur talkininkavo policija , greitoji med. pagalba , vietos gyventojai - savanoriai , kantriai stovėję per naktį kaimų ir gyvenviečių kryžkelėse , džiugiai sutikdami žygeivius ir nurodydami kuria kryptimi žygiuoti . Na , o ištvermingiausiųjų ryte laukė Radviliškio Gražinos pagrindinėje mokykloje diplomai ir atminimo medaliai .

storyLazyload();