Karnako megalitai

Prancūzijos vakaruose, Bretanėje, yra Karnako (Carnac) vietovė, garsi savo megalitais.


Vietų, kur yra megalitų, yra ir daugiau, bet čia yra jų didžiausias kompleksas Europoje. Šių akmenų darinių įrengimo pradžia datuojama apie 4500 metų pr. K. Šiuo metu čia priskaičiuojama apie 3000 menhirų ir dolmenų.


Menhirais vadinami stati, atskirai stovintys akmenys, arba jų grupės, o dolmenais - akmenys, uždėti vienas ant kito, sudarantys ertmes, galimai naudotas laidojimo tikslais.


Teritorija didelė, pievos su didelėmis megalitų grupėmis yra aptvertos, iš arti galima apžiūrėti tik su bilietais, grupėmis su vadovu, tačiau po visą kompleksą galima vaikščioti laisvai. Pajausti atmosferą ir susidaryti vaizdą to pilnai pakanka.

Smulkesnės informacijos galima rasti: www.sacred-destinations.com