Virpanti sala

Per siaurą tarpą į Seimūro įlanką (Seymour Inlet) plūsta stiprios srovės. O to tarpo viduryje stovi maža „Virpanti sala“ (dar kitaip vadinama „Uolos bokšteliu‘). Virpančia ji vadinama todėl, kad potvynių…