Molėtų krašto muziejus
Molėtų krašto muziejus įsikūręs kultūros namuose (Inturkės g. 4, Molėtai). Tik atvėrus muziejaus duris, akis pasitinka storulės šiaudinės karlojos, laiptais aukštyn veda grafikės V. Daniliauskaitės „Langai“. Pačiame muziejuje galima išvysti senovinių rakandų, pasidomėti Duonos ir Lino keliais, vyro ir moters tautiniais kostiumais, įvairias senovines nuotraukas, kuriose galima pamatyti senuosius Molėtus ir daug kitų senovinių daiktų, kuriuos surinko ar padovanojo muziejui Molėtų krašto žmonės.

Molėtų skulptūrų parkas
Aplankome skulptūrų parką, įsikūrusį šalia Pastovio ežero esančiame Molėtų miesto parke. 1998 m. atidarytas parkas yra ketvirtasis toks parkas Lietuvoje. Jame eksponuojami įvairūs darbai iš medžio, juodo, pilko ir rusvo granito, kuriuos kūrė skulptoriai – architektai iš Lietuvos, Velso, Prancūzijos ir Lenkijos. Jame vyksta įvairios miesto šventės, kaip antai poezijos pavasaris, folkloro šventės, dainų ir susitikimų vakarai. Šiame parke ne tik įdomu apsilankyti, bet ir pasigrožėti parką supančia gamta, šalia tyvuliuojančiu ežeru.

Molėtų bažnyčia
Pasivaikščioję parke, aplankome Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią, kuri yra reikšmingiausia vertybė Molėtų mieste. Tai neobarokinė, bazilikinė 2 bokštų ir 3 navų bažnyčia, pastatyta 1905 m. parapijiečių ir klebono K. Bandzevičiaus lėšomis. Atlaikiusi Antrojo pasaulinio karo vokiečių sprogdinimus, dabar ši bažnyčia yra gražiausias pastatas mieste. Joje yra 12 reikšmingiausių dailės vertybių, paveikslų, arnotų. Šią šviesią ir jaukią bažnyčią rasite Jono Pauliaus II g. 1, Molėtuose.

„Raudonieji mūrai“
Iš bažnyčios pagrindine Vilniaus gatve pajudame miestelio centro link, čia pamatome senuosius žydų prekybos namus (kitaip dar vadinamus „Raudonaisiais mūrais“). Iki XX a. pr. dauguma Molėtų gyventojų buvo žydai, tad ir visa prekyba buvo žydų rankose. Šiame XIX a. pab.-XX a. pr. pastate iki 1940 m. veikė žydų krautuvėlės, o antrame aukšte gyvenamieji butai. Tai reikšmingas objektas Molėtų mieste, atlaikęs bent du miestą siaubusius gaisrus ir išlikęs iki šių dienų. Dabar juose veikia daugybė įvairiausių parduotuvių, vaistinė ir picerija. Šis vertingas ir gražus pastatas stūkso Vilniaus g. 42, Molėtuose.

Paminklas „Už Lietuvos laisvę kritusiems partizanams atminti“
Šalia „Raudonųjų mūrų“ esančioje savivaldybės aikštėje stūkso paminklinis akmuo 1949-1965 m. žuvusiems partizanams atminti. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Molėtų krašte po karo vyko partizanų pasipriešinimo kovos. Ši vieta pasirinkta neatsitiktinai, čia buvo sumesti išniekinti partizanų kūnai, kuriais buvo norėta išgąsdinti žmones.

Jaunimo aikštė
Prieiname Jaunimo aikštę. Šioje aikštėje iki 1999 m. stovėjo V. Putnos paminklas, kurį nuvertus imta tvarkyti aikštę. Tais pačiais metais čia buvo pastatytas naujasis Molėtų miesto simbolis- laikrodis. 2001 m. rekonstruota pati aikštė. Dabar čia rengiami įvairūs renginiai, čia kiekvienais metais įžiebiama Kalėdų eglė.

Buvusi Molėtų progimnazija
Čia pat pamatome buvusią Molėtų progimnaziją. 1923 m. Molėtų valsčiaus patalpose buvo įkurta progimnazija, kurioje mokytojavo literatūros tyrinėtojas, prozininkas, vertėjas Kazys Umbrasas. Dabar šią mokyklą ir žymų jos mokytoją, primena atminimo lenta. Pastatą galite rasti Vilniaus g. 53, Molėtuose.

Senieji teismo rūmai
Kitoje gatvės pusėje yra senieji teismo rūmai. Kažkada šiame pastate dirbo vienintelis gydytojas Jauniškis, čia taip pat buvo ir jo butas. Po Antrojo pasaulinio karo čia įsikūrė stribų štabas. Čia buvo kankinami ir kalinami kovotojai už Lietuvos laisvę. Taip pat šiame pastate buvo Kompartijos Molėtų raj. komitetas bei Molėtų raj. apylinkės teismas. Pastatas yra Vilniaus g. 54, Molėtuose.

Šv. Jono Nepamuko paminklas
Šalia Pastovėlio upelio, Molėtų mieste stūkso Šv. Jono Nepamuko paminklas. Tai tiltų globėjas, saugotojas nuo potvynių, neteisingai kaltinamų asmenų užtarėjas. Pirmasis paminklas 1925 m. buvo išdrožtas iš medžio, tačiau 1951 m. nugriautas ir išmestas į Pravalo ežerą. Vėliau buvo surastas, ištrauktas ir dabar saugomas Utenos krašto muziejuje. Dabartinis paminklas atstatytas 1991 m. V. Jurevičiaus. Šis paminklas tarsi saugo visą mūsų ežerų kraštą.

Memorialinė lenta
Ant Molėtų poliklinikos sienos kabo memorialinė lenta, skirta žinomai Molėtų gydytojai Marijai Apeikytei, kuri visą savo gyvenimą paskyrė gydyti molėtiškiams (Vilniaus g. 76, Molėtai)

Molėtų dvaras
Šalia Molėtų poliklinikos pastato yra pastatas, kuris anksčiau buvo dvaras ir kurį valdė Pamarnackiai, Čapskiai, Graužiniai. Iš kitų dvaro pastatų beveik nieko neliko, o šiame pastate buvo įkurta centrinės ligoninės pieno mišinių virtuvė. (Vilniaus g. 74, Molėtai)

Pavasarininkų kalnas
Molėtuose, prie Pastovėlio ežero yra vieta vadinama Pavasarininkų kalnu. Čia tarpukario metais vyko Lietuvos Katalikų Jaunimo „Pavasario“ Sąjungos organizacijų sueigos. Kalno viršūnėje buvo pastatytas kryžius, prie kurio dalyviai duodavo priesaikas būti dorais, sąžiningais ir garbingais savo tautos vaikais. Taip kalnas įgavo sakralumo, tarsi koks piliakalnis.

Žydų kapinės
Molėtų mieste buvo dvi žydų laidojimo vietos. Senosios kapinės buvo Ažubalių gatvėje, tačiau 1970 m. buvo sunaikintos. Naujosios kapinės išlikusios už mokyklų stadiono. Čia išlikę tik 14 paminklų, kapinės aptvertos tvora, tačiau yra apleistos ir netvarkomos.

Daugiau informacijos:

VŠĮ MOLĖTŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
Adresas: Inturkės g. 4, LT-33141, Molėtai
Tel: +370 383 51187, +370 383 53091
Svetainė: http://www.infomoletai.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *