Nors ir labai gaila, bet dauguma Lietuvos dvarų tik vadinasi skambiai – DVARAI, o iš tiesų – tai tik griuvėsiai. Todėl labai džiugu, kad atsiranda aktyvistų (gerąja šio žodžio prasme), galinčių ir norinčių juos prikelti dar vienam gyvenimui.
Kažkada Sūduvos žemėse plytėjo beribės girios, kuriose buvo rengiamos karališkos medžioklės. Po trečiojo Žečpospolitos padalijimo žemės atiteko Prūsijai, vėliau – Napoleonui Bonapartui, kuris po kiek laiko jų dalį (esančių kairiajame Nemuno krante) už nuopelnus armijai padovanojo kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui. Kunigaikščiui 1813 m. mirus, žemės atiteko seseriai Teresei Tiškevičienei, kuriai jos visai nerūpėjo. Tuo metu ji gyveno Paryžiuje ir jų net nematė, tačiau pritrūkus pinigų, pardavė Polocko gubernijos dvarininkui Jonui Bartkovskiui. Dabar šios žemės vadinasi Senaisiais Zypliais. O naujasis savininkas pasistatė naują dvarą. Jį pavadino Naujaisiais Zypliais. Netrukus J. Bartkovkis mirė. Dvarą paveldėjo jo dukterėčia. Po kurio laiko jo savininkai dar kartą pasikeitė ir galiausiai dvarą nusipirko grafas Tomas Potockis. XIX a. pab. visi mediniai dvaro pastatai sudegė. Vietoj jų buvo pastatyti mūriniai: rūmai, virtuvė, dvi oficinės, svirnas, tvartas, arklidė, karvidė, šunidė, kumetynas, ratinė. Iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios jį valdė Potockienė.
1919 m., kraštą užėmus Lenkijos kariuomenei, į Zyplių dvarą buvo perkelta Seinų kunigų seminarija. Vėliau dvaro rūmuose buvo įkurta žemės ūkio mokykla, karo ligoninė, kolūkio kontora, kol galiausiai jis buvo visiškai apleistas.
Dvaro tvarkymo ir atstatymo darbai buvo pradėti šio dešimtmečio pradžioje. Šiuo metu jis tapo menininkų traukos centru. Jame veikia tautodailininkų draugija, vyksta plenerai, koncertai, spektakliai. Dvaro pastatuose įrengtos galerijos, keramikos dirbtuvės, klavė.
Dvaras įsikūręs parke, kuris yra vienas didžiausių ir vertingiausių Lietuvoje. Jame auga gan reti medžiai: paprastieji ir raudonieji ąžuolai, platanalapis ir sidarbinis klevas, baltosios ir balzaminės tuopos. Parko įžymybė – senasis 360 metų skaičiuojantis ąžuolas. Deja, šią vasarą, kai lankėmės, jo istorija jau baigta – ąžuolas, nors dar žaliuojančiais lapais, bet buvo nuvirtęs.
Šiais metais Zyplių dvaro sodyba buvo įtraukta į Didžiojo žygio per Baltijos šalis lankomų objektų sąrašą. Manau, kad tai vienas iš įdomiausių šio Žygio Lietuvos objektų.

Adresas: Tūbelių kaimas, Lukšių seniūnija, Šakių raj. (važiuojant Kaunas – Šakiai keliu, prieš pat Lukšius reikia sukti į kairę).

Zyplių dvaro istorija papasakota remiantis interneto šaltiniais.

4 thoughts on “Lietuva: Prikeltasis Zyplių dvaras”
  1. Artimiausiu metu padarysime, kad nuotraukas galėtumėte priskirti pasirinktai šaliai.

  2. Va taip būtų geriau, nereiktų vienos kelionės dalint į kelias dalis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *