Lietuvos Respublikos piliečiai vykstantys turistiniais tikslais į Jamaiką privalo gauti vizą.

Jamaikos turistinę vizą galima gauti aerouoste, atvykus į šalį.

Jamaikos vizos kaina aerouoste: $20