Slovėnija: Pavasario atspindžiai Liublijanos languose

2011-04-12 21:59

Suprantu Tave, Aušra. Kai mane kovo 1 d išleido iš pilko Briuselio komandiruotei į Kiprą, kur jau tada buvo vasara, pamačius ir užuodus šviežią žolę beveik kilo mintis jos parupšnoti :-)

Bet užtai kaip buvo baisu vizitui pasibaigus sėsti į lėktuvą ir vėl grįžti į pilkumą....

2011-04-13 09:16

Kokie vaizdai.......

Ryte šampanas, sekmadienis, ir veiki ką nori, eini kur nori, vaizdai fantastiški - pailsi per dieną už visus metus...:):)

2011-04-13 15:18

Stovėjau ir aš su drauge gal prieš 10 metelių prie kažkurio iš tiltų, nes papietavus su vynu kažkurioje iš restoranų, padavėjas pavaišino mus kažkokiu nacionaliniu gėrimu. Kai pakilome nuo stalo, supratome, kad jis buvo visai ne silpnas, o po vyno, tai suveikė taip, kad kurį laiką teko parymoti ant tilto, besigrožint Liublijanos vaizdais :))

2011-04-13 21:48

smagu girdėt, kad pasakojimas gerus prisiminimus ištraukia iš atminties :-). Man irgi taip būna, džiaugiuos tada 'et ir aš ten buvau :-)'.

O dėl Neries tai, žinoma, nedaug tereikia, Aušra, bet kol kas ir tas nedaug nevyksta...

2011-06-28 16:47

Nuotraukos gražios.