Šiaurės Korėja: North Korea #beggingforwar

2015-07-22 12:28

Niekinga ta tauta, kuri pamiršo savo gimtąją kalbą,- kažkas pasakė.
Iš tiesų, visiškai nesuprantu, kodėl mes taip lengvai puolame prie svetimų kalbų, o gal vėl prasidėjo lietuviškos spaudos draudimo laikai?

2015-07-22 16:40

Žmogus matyt norėjo pasidalinti pasakojimu su savo užsieniečiais draugais.
Nematau blogio čia.
Aišku, lietuvišką pasakojimą būčiau perskaitęs su didesniu malonumu. Bet man patiko ir angliškai.
Ekstremali šalis. Vis prisimenu skaitytą Dž.Orvelo "1982".
Alvydai, istorikai sako, kad lietuviai labiau nutautėjo Mažojoje Lietuvoje, nors ten lietuviška spauda nebuvo uždrausta, skirtingai nei didžiojoje Lietuvoje :)

2015-07-22 18:21

Samiui,
kažkurią dieną eidamas į darbą pasakiau pastabą grupei pagyvenusių žmonių, kurie pasistatę savo mašinas prie namo esančioje žalioje vejoje ramiai šnekučiavosi prie laiptinės. Reakcija buvo fantastiška - jie taip puolė ant manęs šaukti ir visaip koneveikti, kad nejučia pagalvojau: jeigu būtų tinkamesnis laikas ir vieta, jie už tą pastabą mane tikrai galėtų nudobti.
Lietuva labai pasikeitė, dažnai mes net patys nesuprantame - į gerą ar blogąją pusę. Daug keliauju, ir vargu ar apsiriksiu pasakęs, kad lietuviai šiuo metu pasaulyje yra labiausiai savęs negerbianti tauta.

2015-07-22 18:41

Pritariu Alvydui, Lietuvoje nepakantumas kitai nuomonei, ieškojimas priekabių, nesvetingumas. Svetingumas Sūduvoje yra pažįstamiems. Noras išsišokti būdingas. Irzlumas, jei esi apsirengęs kitaip nei jiems patinka. Čia jau Kauno bruožas.Todėl dažnai savaitgalį pervažiuoju sieną ir Lenkijoje jaučiuosi geriau, laisviau. Jei būčiau emigrantas, kažin ar planuočiau grįžti.

2015-07-22 19:33

Česiau,
aš visada sakiau ir dar vis sakau, kad niekada nemigruočiau, niekada. Tačiau paskutiniu metu dažnai pakreipiu kalbą taip: niekada nemigruočiau iš Lietuvos, tačiau jeigu būčiau jaunas, tikrai negalėčiau gyventi tokioje korumpuotoje savęs nemylinčioje šalyje. Aš taip pat Lenkijoje jaučiuosi geriau. Ir ne tik Lenkijoje.

2015-07-23 08:19

Sami, „1984“ nėra jokios tiesioginės nuorodos į Šiaurės Korėją. Čia tik mūsų fantazija sukuria asociacijas. Jei norite tikresnių vaizdų, siūlau Barbaros Demick knygą „Neturime ko pavydėti: Šiaurės Korėjos kasdienybė“. Tai pagal pokalbius su šiaurės korėjiečiais pabėgėliais parašyta knyga.

Liudai, ačiū už įdomų pasakojimą.

2015-07-23 08:45

Kaip mes galvojame apie šalį kurioje mes gyvename, tą mes ir turim. Prie aukščiau išvardytų lietuviams tinkamų bruožų priskirčiau ir perdėtą savikritiką. Geriau pasidžiaukime, kad esame taip toli nuo realybės aprašytos šiame pasakojime

2015-07-23 08:51

Sami, Loreta, džiugu, kad Jums patiko. Sėkmės Jūsų kelionėse!