Rusija: Dviračiais per du žemynus

Vadovo artimieji pritarė dviratininkų ryžtui tęsti žygį. Grupę pavadinę Liudo Alseikos vardu, keliautojai vadovu išsirinko Algimantą Knašą.

19600526-11960.05.26. Trumpas poilsis už Tiurlemos (Тюрлема) Čiuvašijos žemėje.

19600526-21960.05.26. Per Volgą keliamės laiveliais, kitaip būtų reikėję ilgai laukti kelto. Priekiniame plane - Domas Vitkus.

196005271960.05.27. Kazanė (Казань), totorių sostinė. Ekskursija po miestą. Iš kairės: Knašas, V. Siniavskis (kazanietis), Šimkus, Petkūnas, Seibė, B. Kučinskis (kazanietis filatelistas), Vitkus.

196005281960.05.28. Už Kazanės važiuojame brusčiatka - akmenimis grįstu keliu. 

196005291960.05.29. Konstantinovka - Kirovo srities Malmyžo rajone (Константиновка, Малмыжский р.). Stovykla pamiškėje prie kaimo. Nakčiai viską palikdavome prie palapinių lauke, net dviračių į krūvą nerišdavome. Nė karto nenukentėjome.

196005301960.05.30. Jau udmurtų žemėje. Kaimelis prie Valos upės, netoli Vavožo (Вавож).  

196006011960.06.01. Su Iževsko (Ижевск), Udmurtijos sostinės, dviratininkais. Iževske pasirūpino ir mumis, ir mūsų dviračiais - mus apnakvydino viešbutyje, o dviračius sutaisė. 

196006021960.06.02. Už Votkinsko (Воткинск). Per upę nebaigtu statyti tiltu.

196006031960.06.03. Už Osos (Оса) miestelio Permės krašte. Artėjame prie Uralo kalnų. 

196006051960.06.05. Kunguras (Кунгур), Permės kraštas. Su svetingo vietinio vairuotojo šeima. 

19600608-11960.06.08. Lietuviai prie Europos - Azijos obelisko. Iš kairės: A. Petkūnas, A. Knašas, G. Šimkus, D. Vitkus. 

19600608-21960.06.08. Palikdami Europos žemyną, po pušimi užkasėme butelį su laišku. 1970 metais, atlikdamas penktos sudėtingumo kategorijos dviračių žygį po Šiaurės Uralą, atvykau prie Europos ir Azijos ribą žyminčio obelisko, kur prieš dešimt metų su draugais užkasėme butelį su gražiausiais palinkėjimais ateities keliautojams. Buvo be galo apmaudu, nes "testamento" slaptavietės neberadau: praėjo tiek laiko ir aplinka pasikeitė. 

196006151960.06.15. Jau už Uralo, Tiumenės srityje. Po vakarykštės audros kelias vietomis apsemtas. 

196006161960.06.16. Po nakvynės Tiumenės srities Paduno (Падун, Заводоуковский р.) mokykloje - susitikimas su moksleiviais. Žygio metu mokyklose nakvojome ne kartą. 

196006241960.06.24. Novosibirsko sritis, Ust Tarka (Усть-Тарка). Sulindome į tamsoje paskubomis pastatytas palapines ir greitai užmigome. Rytą pajutę, kad smarkiai draskomos palapinės, atsibudome ir išgirdome... kiaulių kriuksėjimą. Pasirodo, miegojome visai šalia kiaulių fermos. 

196006261960.06.26. Vengerovas (Венгерово), to paties vardo rajono centras. Mokykloje nakvojome kartu su čia gastroliavusiais Novosibirsko srities dramos teatro aktoriais. Jų linkėjimus mūsų žurnale pasirašo artistė L. Ževa. 

196006291960.06.29. Už Kuibyševo (Куйбышев, Novosibirsko sr. miestas) Sibiro traktas vingiuoja lyguma. 

196007061960.07.06. Tomskas. Komjaunimo komitete rodome savo suvenyrus, vežamus Vladivostokui - gairelę ir futliarą su Baltijos vandeniu. Stovi iš kairės D. Vitkus, E. Seibė, G. Šimkus, sėdi A. Petkūnas, A. Knašas, M. Levandis. 

196007081960.07.08. Po lietaus mašinų išvažinėtu traktu krapštomės į Mazalovo (Мазалово) kaimą - 70 km į rytus nuo Tomsko. Beje, dviračių nekeitėme nė karto. Įtrūkusius dviračių rėmus ir šakes tekdavo dažnai suvirinti - suvirindavo pakelės dirbtuvėse, neprašydami jokio atlygio, tik "už draugystę". Novosibirsko gyventojai padovanojo naujutėlaitį dviratį, kurį mes išardėme detalėms. 

196007111960.07.11. Už Ačinsko (Ачинск, Krasnojarsko kraštas) Sibiro traktas vingiuoja per kalvas. 

196007161960.07.16. Geresnio kelio ruožas už Krasnojarsko. Artėjame prie Rybnojė (Рыбное, Рыбинский р.), pakeliui į Taišetą. 

196007211960.07.21. Bratskas. Nuotrauka atminčiai prie statomos hidroelektrinės ant Angaros upės. Bratsko hidroelektrinė turėjo būti ir kurį laiką buvo didžiausia pasaulyje.

Į Bratską iš Taišeto 300 kilometrų keliavome traukiniu. Kodėl? Norėjome poilsio dieną pamatyti Bratsko hidroelektrinės statybą ir, grįžę traukiniu į Taišetą, iš ten tęsti žygį. Bratsko turistams patarus, kelionės maršrutą pakoregavome - į Taišetą nebegrįžome, ir Irkutsko pusėn iš Bratsko išvažiavome dviračiais. 

196007301960.07.30. Už Irkutsko prasideda kalnai. 

196007311960.07.31. Artėjame prie Kultuko (Култук) - gyvenvietės ant garsiojo Baikalo ežero kranto. 19600802-11960.08.02. Pietaujame ant Baikalo ežero kranto. 

19600802-21960.08.02. Keletą dienų važiuojame pietiniu Baikalo krantu, kertame į ežerą įtekančias upes. Čia buvęs tiltas potvynio nuneštas, tenka ieškoti brastos. 

196008041960.08.04 Tolstame nuo ežero. Šturmuojame Gorbatyj (liet. kuprotą) tiltą, karo metu pradėtą ir nebaigtą statyti. 

196008061960.08.06. Buriatijos sostinėje Ulan Udė (Улан-Удэ). 

19600808-11960.08.08. Udinsko (Удинск, Buriatijos gyvenvietė) apylinkės. Šalia kelio apžiūrime buriatų šventvietę. 

19600808-21960.08.08. Chorinskas (Хоринск, Buriatijos respublikos rajono centras). Vietos valdžios atstovai po iškilmingo sutikimo lydi mus į valgyklą.

196008101960.08.10 Sosnovo Ozerskojė (Сосново-Озерское), pakeliui į Čitą. Merginos mums dainavo buriatiškai. 

196008151960.08.15. Iki Ingodos upės palydėjo Čitos (Чита, Užbaikalės kraštas) turistai. Jie padovanojo mums žūklės įrankių ir šautuvą, stebėjosi, kad iki tol važiavome neginkluoti. Bet šautuvo neprireikė, šovinius iššaudėme į taikinį...  196008181960.08.18. Arbagare (Арбагар, Шилкинский р., Užbaikalės kraštas) einame nusileisti į akmens anglies šachtą. Iš kairės: medikė, Levandis, Štaras, Petkūnas, Vitkus, Knašas, brigadininkas.  19600820-11960.08.20. Už Nerčinsko (Нерчинск), Užbaikalėje, nuo smarkaus lietaus buvome pasislėpę ir apsinakvoję piemenų trobelėje. 

19600820-21960.08.20. Mus supa sopkos - Užbaikalės kalvos. 

19600820-31960.08.20. Po gausių liūčių keliai pilni vandens, todėl judame geležinkelio pylimu. 

19600820-41960.08.20. Su dviračiais kopiame per sopką. Ginkluoti geležinkelio apsauginiai neleisdavo važiuoti pro tunelius ir geležinkelio tiltus. Nebuvo kitos išeities, tik upėje ieškoti brastos, o tunelius apeidavome per viršų. 

196008261960.08.26. Gražios Užbaikalės krašto vietovės, bet tenka klampot per pelkes.

196008281960.08.28 Nikolskio gyvenvietė Užbaikalės krašto Mogočos rajone (Никольский, Могочинский р.). Netikėtas susitikimas su čigonais. Jų taboras vežimais keliavo į Birobidžaną. Kalbuosi su taboro vyresniuoju Nikolajumi. Jis mus vadino kolegomis ir klausinėjo, ar neturime čigoniško kraujo, kad taip toli nuo namų nuklydome. 

196008301960.08.30. Mes į rytus, o jis į vakarus. Pravažiuojantys traukiniai mus paskandindavo dulkių debesyje, užtat nubaidydavo uodus.

196009011960.09.01. Už Tachtamygdos Amūro srities Skovorodino rajone (Тахтамыгда, Сковородинский р.). Tokiu keliu iš rąstų - vremianka - žygiuojame sausomis kojomis. 

196009101960.09.10. Amūro srities Svobodno (Свободный) mieste. Kuo toliau važiavome, tuo didesnio dėmesio susilaukdavome. Visur sutikdavo su didžiausia pagarba, kartais - su dūdų orkestru, ir nuoširdžiausiais žodžiais linkėjo sėkmės. Įteikdavo glėbius lauko gėlių ir įvairiausių dovanų: atminimo ženkliukų, atviručių, gairelių. Vaišindavo arbata, pienu, virtomis bulvėmis. Labai įsižeisdavo, jei dėl laiko stokos atsisakydavome kvietimo paviešėti. 

Booking.coms
storyLazyload();