Italija: Kol lijo, pasėdėjau bažnyčioje

Pradėjo lyti, tai įėjau į bažnyčią. Iš išorės labai kukli, galima net ir nepastebėti, kad bažnyčia. Viduje šviesi ir gausiai dekoruota falšyva architektūra. Skliautuose paveikslai, o siužetai jų labai jau smurtiniai. Moteris su kardu rankoje stovi prie vyriškio, prisnūdusio ant sofos. Tas plikas, šalmą pasitėškęs ant žemės, miega sau šypsodamasis. Nieko neįtaria.
Kitam paveiksle kita moteris jau žudymo procese. Pridėjusi didžiulę vinį barzdotam vyriškiui prie smilkinio. Tas guli ant šono, atrodo nemenkai persigandęs. Yra ko! Moteris jau užsimojusi plaktuku.
Kitur vėl karžygys. Vienoj rankoj kruvinas kalavijas, kitoj – iškelta nukirsta galva, kurią laiko už plaukų. Galva gerokai didesnė už jo paties. Bet atskirta nuo kūno. Kūnas su šarvais, pamintas nugalėtojo, į žiūrovus atsuktas kaklu, aiškiai matosi ta vieta, kur nukirsta galva.
Kitam paveiksle vyriuks laiko ant pečių iškeltas duris, o tolumoje kažkoks prisnūdęs sargybinis. Suprask, uždarė jį, prirakino, o tas momentą nutaikęs su visom durim. Ne tik pats pabėgo, bet ir namų turtą prigriebė. Negalėjo gal atsikabinti nuo jų, gal prirakintas.
Žemiau pagaliau normalesnis paveikslas, Madona su kūdikėliu. Bažnyčia gi.
Abiejuose šonuose balkoniukai. Viename – paveikslas: prie stalo sėdi barzdotas vyras ir kažką rašo. Ant stalo vyskupo kepurė. Paveikslo kampe šventa dvasia – trikampis su akimi, o iš jo neryškiais spinduliais sklinda vyrui įkvėpimas, kad žinotų, ką rašyti. Kai nusiima tą vyskupo kepurę, įkvėpimas lengviau į jį skverbiasi.
Kitam balkoniuke vargonai su išlūžusiais klavišais. Į tuos balkoniukus kitaip nepateksi, tik per skylę jų grindyse, bet dabar nėra kopečikių. Po vienu balkoniuku muzikos instrumentas, tipo pianinas, su pluošteliu popieriaus lapų ir staline lempa.
Į bažnyčią įvarė bachūras su treningais su poloskėm, persižegnojo, kažką man pasakė, nesupratau, pašmirinėjo šian-ten ir išėjo.
Tik vėjas girgždino duris.
Įėjo du karabinieriai, irgi persižegnojo, apsidairė ir išėjo.
Dar tokia moteris kokioms septynioms minutėms įėjo.
Išėjau pažiūrėti kas lauke. Pasirodo, lietus liovėsi. Tai išėjau.
Kalatafimi, Sicilija, Italija

Booking.coms
storyLazyload();