2010-02-16 18:33

Galbūt kam nors bus naudinga:

"Libija nutraukė įvažiavimo vizų išdavimą daugumos Europos valstybių piliečiams, kurstydama aistras, siaučiančias dėl diplomatinio konflikto su Šveicarija, pranešė pagrindinio Tripolio tarptautinio oro uosto vadovybės atstovas, pageidavęs neskelbti savo pavardės.

Kaip pažymima pareiškime, paskelbtame Prancūzijos URM tinklalapyje, Libija atsisako išduoti įvažiavimo vizas Šengeno zonos - į kurią įeina 25 Europos šalys, iš kurių kai kurios, pavyzdžiui, Šveicarija, nėra ES narė, piliečiams."

Cituota iš: http://www.lrytas.lt/-12663330371264003242-u%C5%BEpykusi-ant-%C5%A1veicarijos-libija-ker%C5%A1ija-visai-europai.htm