2013-03-07 19:12

DŪKŠTOS SLALOMRALIS
Sveiki, tikimės, kad iki sekmadienio vandens į Dūkštą pritekės pakankamai. Šeštadienį vakare pranešime, ar varžybos įvyks, sekite informaciją. Na, o kol laukiame, susipažinkime su varžybų organizavimo tvarka ir taisyklėmis.

Dalyvių registracija prasidės 11 val. prie Bradeliškių piliakalnio. Registruositės gyva eile, pasirašydami, kad susipažinote su taisyklėmis ir sumokėdami starto mokestį. Privalote turėti tikslią pinigų sumą, kurią mokėsite, nes "aparatas grąžos neduoda". Studentai, moksleiviai ir pan., turėkite pažymėjimus. Gausite starto numerį ir dalyvio kortelę, kuriuos turėsite grąžinti finišo teisėjui.

Apie 12 val. pradėsime startus. Startuosime pagal internetinės registracijos eilę (pirmiausiai pagalbininkai, paskui kiti). Eilė - tik orientacinė ir bus koreguojama organizatorių nuožiūra, atsižvelgiant į laivų dalinimosi situaciją ir kt. Įrangą iš organizatorių galės skolintis tik tie, kas įrašė savo duomenis į sutartį (apie sutartį buvo informuoti visi neturintieji įrangos, kurie registravosi internetu, taip pat - visi mūsų Facebook puslapių skaitytojai, grupės nariai). Besiskolinantieji, turėkite asmens dokumentą ir depozitą.

Plaukimai gali užtrukti iki 17 val., o gal ir ilgiau, priklausomai nuo atvyksiančiųjų skaičiaus, dar rezultatų skaičiavimas, tad turėkite ką užvalgyti. Mes gal tik kokio sultinio išvirsime :)

D Ū K Š T O S S L A L O M R A L I O T A I S Y K L Ė S

BENDROJI INFORMACIJA

1. Dūkštos slalomralio esmė – atkarpos upėje su natūraliomis ir dirbtinėmis kliūtimis įveikimas plaukiant bet kokia vienviete plaukimo priemone.

2. Varžybų trasa yra apytiksliai 2 km ilgio Dūkštos upės žemupio atkarpoje tarp Bradeliškių ir Karmazinų piliakalnių su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis - vartais, kurie išdėstyti trasos pirmuosiuose 500 metrų ir susideda iš dviejų virš vandens pakabintų kartelių. Vartų plotis apie 1,5 m. Kartelių apačia kabo apie 30 cm nuo vandens paviršiaus.

3. Rungtyniaujama atskirose vyrų ir moterų įskaitose. Trasa plaukiama vieną kartą. Startuojama ir finišuojama krante pagal internetinės registracijos eilę iš teisėjo paimant ir teisėjui atiduodant dalyvio kortelę. Paimdamas/atiduodamas dalyvio kortelę dalyvis prie teisėjo turi ateiti turėdamas savo irklą ir plaukimo priemonę. Kiekvienas dalyvis privalo dėvėti gelbėjimo liemenę ir šalmą, būti blaivus, ant krūtinės gerai matomoje vietoje segėti gautą numerį.

4. Jei trasoje dalyvis pavejamas kito irkluotojo, pavytasis pasivijusiam irkluotojui privalo duoti kelią. Pavytas, bet nedavęs kelio dalyvis diskvalifikuojamas.

5. Varžybų rezultatas skaičiuojamas, susumuojant baudos taškus, gautus įveikiant vartus ir trasos įveikimo laiką. 1 (vienas) baudos taškas prie trasos įveikimo laiko prideda 1 (vieną) minutę. Už plaukimo metu iš upės surinktą kiekvieną šiukšlę (butelį, skardinę ar didesnę šiukšlę) skiriami naudingumo balai - 10 sek. už kiekvieną šiukšlę, kurios skaičiuojant rezultatus atimamos iš trasos įveikimo laiko.

6. Jei rezultatai lygūs, pirmenybė teikiama dalyviui, turinčiam mažiau baudos taškų už techninius veiksmus, o jei ir jie vienodi – startavusiam anksčiau.

VARTŲ ĮVEIKIMAS

7. Vartai numeruojami. Kokia tvarka reikia įveikti vartus, rodo numeracija. Vartų yra apie 10 (dešimt). Visi vartai turi būti praplaukti pasroviui. Dalyviai turi praplaukti visus vartus iš eilės, laikydamiesi nurodytos vartų numeracijos. Vartų eiliškumo pažeidimas fiksuojamas pagal vartų įveikimo pradžią.

8. Jeigu irkluotojas praleido vartus, pažymėtus mažesniu numeriu ir pradėjo įveikinėti vartus, pažymėtus didesniu numeriu, į ankstesnius vartus grįžti nebereikia, nes vartų, kurie įveikinėjami pažeidžiant eiliškumą, įveikimas nevertinamas. Už praleistus vartus skiriami baudos taškai, kaip už neįveiktus.

9. Vartų įveikimo pradžia – vartų kartelės lietimas laivu, irklu ar irkluotojo kūnu arba vartų linijos kirtimas irkluotojo kūno dalimi. Vartų linija vadinama tiesė, jungianti kartelių galų projekciją vandens paviršiuje. Vartų įveikimo pabaiga – laivo išplaukimas iš vartų linijos arba kitų vartų įveikimo pradžia.

10. Vartų įveikimą teisėjas vertina nuo vartų įveikimo pradžios iki pabaigos. Vartų įveikimas vertinamas nuo to momento, kai vartai pradedami įveikinėti pirmąjį kartą. Pakartotinis vartų įveikimas nevertinamas. Tinkamas vartų įveikimas fiksuojamas tik tada, kai vartų liniją perkirto irkluotojo korpusas (rankos, galva šiuo atveju nelaikomi korpusu) ir bet kuri laivo dalis.

11. Vartų įveikimas yra taisyklingas, jei vartų liniją būdamas laive dalyvis ir bet kuri jo laivo dalis kerta pasroviui (nesvarbu ar plaukia atbulas ar šonu ar priekiu) laikydamasis vartų eiliškumo, neliesdamas kartelių irklu ar irkluotojo kūnu (laivu kartelę liesti galima). Taisyklingai įveikęs vartus dalyvis negauna baudos taškų.

12. Netaisyklingai įveikusiems vartus skiriami baudos taškai (jie nesumuojami, bauda skiriama už labiausiai baudžiamą veiksmą):
12.1. 0,5 – irkluotojas (kūnu/irklu), vartus įveikinėdamas pasroviui, vieną ar daugiau kartų lietė vieną vartų kartelę.
12.2. 1 – irkluotojas (kūnu/irklu), vartus įveikinėdamas pasroviui, vieną ar daugiau kartų lietė abi vartų karteles.
12.3. 3 – irkluotojas įveikė vartus pažeisdamas eiliškumą (praleido vartus);
12.4. 3 – irkluotojas įplaukė į vartus plaukdamas prieš srovę;
12.5. 3 – vartus kirto irkluotojo kūnas, bet nei viena laivo dalis nekirto vartų linijos;
12.6. 3 – irkluotojas, siekdamas įveikti vartus akivaizdžiai pastūmė/patraukė kartelę į tokią padėtį, kad laivas ir irkluotojas atsidurtų tarp kartelių, nors jei kartelė nebūtų akivaizdžiai pastumta/patraukta, laivas ir irkluotojas tarp kartelių nebūtų praplaukęs;
12.7. 3 – irkluotojas visai neįveikė vartų;
12.8. 3 – irkluotojas iškrito iš laivo vartuose arba įveikė vartus nebūdamas laive (išvirtęs iš laivo, brisdamas, apsivertęs ar pan.)


Vieta: Dūkštos upė tarp Bradeliškių ir Karmazinų piliakalnių (važiuokite keliu nuo Vilniaus link Kernavės, pavažiavę kelis kilometrus už Dūkštų kaimo, kirsite Dūkštos upę, tuomet užkilsite į šlaitą, įvažiuosite į mišką, dešinėje pamatysite nuorodą į Dūkštų ąžuolyną, o kairėje - į Dūkštos pažintinį taką. Sukite kairėn, varžybų vieta - ties pažintinio tako pradžioje esančia automobilių stovėjimo aikštele). Nuoroda čia.

Data: 2013.04.14 (sekmadienis) apie 11 val. Dalyvių registracija 11.00-11.30, trasos aptarimas 11.30-12.00, startai 12.00-15.00, turistinė sriuba 15.00-16.30, rezultatai ir apdovanojimai 16.30-17.00 (grafikas gali keistis priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).Trasa: ilgis apie 2 km, 200-300 m sraunioje atkarpoje ties Bradeliškių vandens malūnu reikėtų įveikti apie 10 virš vandens kabančių vartų. Už vartų praleidimą skiriami 3 baudos taškai, už vienos kartelės palietimą skiriama 0,5 baudos taško (1 baudos taškas = 1 minutė pridedama prie trasos įveikimo laiko). Visi vartai įveikiami pasroviui. Startuojama ir finišuojama krante paimant ir atiduodant teisėjams dalyvio kortelę. Įveikus atkarpą su vartais, plaukimas bus iš karto tęsiamas sraunia ir natūraliomis kliūtimis gausia Dūkštos žemupio atkarpa. Trasoje daug akmenų, medžių užvartų, rėvų, šiekštų, gali pasitaikyti bebrų užtvankų, ledo luitų ir panašių gamtos kliūčių. Daugiau apie Dūkštos upę galite paskaityti lrytas.lt straipsnyje, Vikingų klubo svetainėje , o video reportažus rasite čia, čia ir čia.Įranga: plaukti galima bet kokiomis plaukimo priemonėmis, būtina dėvėti šalmą ir gelbėjimo liemenę. Jei neturite kajako, jį (ir kitą įrangą) nemokamai galėsite pasiskolinti iš organizatorių (tik tie, kurie registravosi iš anksto ir užpildė sutartį).

Trasos įveikimo laikas: apie 30 min.Klasės: varžomasi atskirose moterų ir vyrų įskaitose. Pagal patirtį, amžių, laivų tipą ir kitokius kriterijus dalyvių neskirstysime. Plaukiama po vieną žmogų vienoje plaukimo priemonėje.

VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

Varžyboms reikia apie 10 organizatorių:
- vienas teisėjas duoda startą (dalyviai startuoja maždaug kas 5 min. Dalyvis išleidžiamas į trasą, kai prieš jį startavęs dalyvis, baiginėja įveikti vartus).
- ties vartais reikia 5 teisėjų (vienam teisėjui – 2 vartai), kurie fiksuotų baudos taškus.
- finiše reikia vieno teisėjo, kuris fiksuotų finišo laiką.
- reikia žmogaus, kuris surinktų iš teisėjų lapelius su nurodytais baudos taškais.
- reikia žmogaus, kuris suvedinėtų ir skaičiuotų rezultatus.
- reikia žmonių, kurie kūrentų laužą ir virtų žygeivišką sriubą.
- reikia žmonių, kurie įsteigtų prizus dalyviams arba surastų prizų steigėjus.
- reikia žmonių, kurie fotografuotų, filmuotų varžybas, sukurtų video klipą apie varžybas ir pan.
- reikia žmonių, kurie reguliuotų eismą.
- reikia žmonių, kurie prisidėtų prie varžybų organizavimo ir vykdymo savo idėjomis, patarimais, kritika ir kitokiu darbu.

Galvojame ir ekošvietėjišką akciją padaryti: kiekvienam varžybų dalyviui, kuris iš upės surinks ir į finišą atgabens po plastiko/stiklo butelį ar panašaus dydžio šiukšlę skirti po -10 sek. bonusą už kiekvieną šiukšlę, kurį atimtume iš trasos įveikimo laiko. Apdovanojimų metu būtų galima iškilmingai pakabinti ir "Dūkštos slalomralio" inkilą.

Varžyboms reikia tokios įrangos:
- kartelių su virvėmis, pakabinamiems vartams įrengti (Darius V. minėjo, kad turi),
- numerių dalyviams (Keliautojų sąjunga paskolintų),
- telefonų/racijų teisėjų susisiekimui (Jurgis gal parūpins racijas, o gal apsieisime ir su telefonais),
- nešiojamo kompiuterio rezultatams skaičiuoti (bus),
- automobilinio kompiuterio maitinimo laido (Darius K. minėjo, kad bus),
- laužo įrangos ir didelio puodo,
- malkų laužui,
- šiukšlių maišų,
- virvės,
- vandeniui atsparių markerių, vandeniui atsparios medžiagos nuorodoms pagaminti,
- inkilo,
- ryškiaspalvių liemenių teisėjams,
- kėdžių teisėjams.

Dalyvio mokestis galėtų būti 5 Lt studentams, pensininkams ir pan., 10 Lt užsidirbantiems (surinktos lėšos būtų skirtos organizavimo išlaidoms (kurui, telefono pokalbiams, košei ir pan.) padengti. Nuolatos ieškome ir rėmėjų prizams. Šiuo metu prizus įsteigti jau pažadėjo šie rėmėjai:

- Upių labirintas įsteigė prizą - savaitgalį plaukiant baidarėmis Verknės upe su pirtimi ir karšto vandens kubilu stovyklavietėje Pikelionyse (7 baidarės, 14 žmonių); Šis prizas bus skirtas vyrų ir moterų klasių pirmosios vietos laimėtojams, kurie į žygį galės pasikviesti dar po keturis bičiulius, taip pat keturias vietas skirsime vartų teisėjams, kurie teisėjaus varžybų metu. Žygis galės vykti bet kurį savaitgalį šiomis datomis: nuo 2013.05.04 iki 2013.06.18 arba nuo 2013.08.23 iki 2013.09.20. Be to, Upių labirintas dar dovanoja ir šešis nemokamus startus jo organizuojamose "Didžiosiose lenktynėse, mažojoje Verknėje" visiems prizininkams.

- Armijai ir civiliams visiems šešiems prizininkams dovanos po neperšlampamą kelioninį maišą.

- Kelionės ir pramogos dovanoja po pundelį "Kelionės ir pramogos" leidinių visiems šešiems prizininkams, po knygelę kiekvienam aržybų dalyviui, o geriausiam kiekvienoje klasėje prizą - pakvietimą į unikalų pansorį iš Pietų Korėjos pasirodymą.

- Klajūnų klubas kiekvienam varžybų dalyviui dovanos po DVD "2000 km istorijos".

- Liberalų sąjūdis ir klubas "New York" prizininkams dovanos kvietimus į premjerinį spektaklį "Mano Aš"
(jautriai vyriška komedija), kuris vyks balandžio 30 d. 19 val. "New York" klube.

- Vilnius Challenge dovanos nemokamų startų.

- Neries regioninio parko direkcija įsteigė prizą daugiausiai šiukšlių iš upės surinksiančiam dalyviui - knygą "Neris tarp Vilniaus ir Kernavės" ir 2 val. trukmės ekskursiją po Neries regioninį parką 10 žmonių. Ekskursijos prizas galiotų iki 2013 metų spalio 1 dienos. 5 vartų teisėjai taip pat galės prisijungti prie šios ekskursijos. Regioninio parko direkcija taip pat pažadėjo parūpinti inkilą, kurį papuošime varžybų simbolika ir iškilmingai įkelsime į kokį rimtesnį parko medį apdovanojimų metu.

- www.nuotykiulenktynes.lt abiejų įskaitų nugalėtojams dovanoja komandinius startus "Nykštietiško triatlono" baidarių regatos trasoje, owww.baidariuslenis.lt keturiems teisėjams dovanoja kvietimus į žygį "Išvalykime Virintos upę" akcijos "Darom" metu.Jeigu atsirastų norinčių prisidėti prie Dūkštos slalomralio organizavimo, prizų steigimo arba jei kiltų kitų klausimų, rašykite į Vandenininkų grupę facebook'e, [email protected] arba čia.

Dūkštos slalomralio puslapis https://www.facebook.com/vandenininkai

Video kvietimas.

Google maps: https://maps.google.lt/maps?hl=lt&ll=54.829222,24.95347&spn=0.028725,0.055189&t=m&z=14